ANESSA「ユニバーサル」篇 | 資生堂
ANESSA "UNIVERSAL" | Shiseido

Jobs : Produce

Director : Koichiro Tsujikawa

Cameraman : Kazunari Tajima

Photographer : Masato Kanazawa

Executive Producer : Shinichi Matsumoto

Producer : Masahito Kodama, Junpei Yamamoto

Production Manager : Wataru Hanahara, Shun Sendai